• Pregled lekara specijaliste hirurgije
  6 000,00
 • Pregled lekara specijaliste profesora hirurgije
  12 000,00
 • Kontrolni pregled lekara specijaliste hirurgije
  4 000,00
 • Kontrolni pregled lekara specijaliste profesora hirurgije
  6 000,00
 • Pregled lekara specijaliste sa dermoskopijom
  7 000,00

*Pregledi u okviru kojih se vrši hirurška intervencija u ordinaciji Invita se ne naplaćuju.

 • Šivenje rane (telo) do 4 šava
  12 000,00
 • Šivenje rane (telo) 5-10 šavova
  18 000,00
 • Šivenje rane (telo) više od 10 šavova
  22 000,00
 • Šivenje rane (lice,glava) do 4 šava
  12 000,00
 • Šivenje rane (lice, glava) 5-10 šavova
  18 000,00
 • Previjanje rane malo
  4 000,00
 • Previjanje rane veliko
  8 000,00
 • Uklanjanje šavova (skidanje konaca)
  6 000,00
 • Revizija rane i sekundarni šav
  18 000,00
 • Kontrolni pregled sa previjanjem
  8 000,00
 • Debridman i toaleta rane u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Obrada i previjanje opekotine male
  6 000,00
 • Obrada i previjanje opekotine velike
  12 000,00
 • Punkcija i evakuacija hematoma
  12 000,00
 • Pleuralna punkcija
  24 000,00
 • Peritonealna punkcija i evakuacija ascita
  24 000,00
 • Ekstirpacija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji
  32 000,00
 • Ekstirpacija limfne žlezde na vratu u lokalnoj anesteziji
  36 000,00
 • Drenaža i incizija sinusa pilonidalnog
  18 000,00
 • Ekstirpacija sinusa pilonidalnog u lokalnoj anesteziji
  48 000,00
 • Apsces – incizija i drenaža u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Biopsija kože sa HP nalazom
  12 000,00
 • Biopsija kože i potkože sa HP nalazom
  18 000,00
 • Hirurško uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Hirurško uklanjanje nokta u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Uklanjanje keloida i rekonstrukcija u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Hemangiom jedan radiotalasima
  6 000,00
 • Hemangiom na telu (veći broj) radiotalasima
  18 000,00
 • Papilomi na koži radiotalasima jedan
  4 000,00
 • Papilomi na koži radiotalasima (3-5)
  12 000,00
 • Papilomi na koži radiotalasima (6-10)
  18 000,00
 • Papilomi na koži radiotalasima (više od 10)
  24 000,00
 • Uklanjanje bradavice radiotalasima u lokalnoj anesteziji
  6 000,00
 • Kondilomi radiotalasima
  18 000,00
 • Uklanjanje fibroma hiruški
  18 000,00
 • Uklanjanje fibroma radiotalasima
  9 000,00
 • Klavus (žulj) u lokalnoj anesteziji
  12 000,00
 • Ekstirpacija lipoma u lokalnoj anesteziji
  30 000,00
 • Ekstirpacija ateroma u lokalnoj anesteziji
  26 000,00
 • Ekstirpacija ateroma manjeg od 2 cm u lokalnoj anesteziji
  18 000,00
 • Hidradenitis u lokalnoj anesteziji
  36 000,00
 • Ekstirpacija tumora sa kože u lokalnoj anesteziji sa HP nalazom
  36 000,00
 • Ekstirpacija tumora sa lica u lokalnoj anesteziji sa HP nalazom
  48 000,00
 • Povećanje usana 1 ml filera
  32 000,00
 • Korekcija bora 1 ml filera
  32 000,00
 • Korekcija brade 1 ml filera
  32 000,00
 • Neoperativna korekcija nosa
  60 000,00
 • Botox lice (tri zone)
  44 000,00
 • Botox protiv znojenja
  56 000,00
 • Korekcija gornjih očnih kapaka
  111 000,00
 • Korekcija donjih očnih kapaka
  111 000,00
 • Korekcija ušiju
  111 000,00
 • Korekcija brade
  99 000,00
 • Ksantelazme
  87 000,00
 • Podmlađivanje lica nitima (zavisi od broja niti)
  0,00
 • Podmlađivanje vrata nitima (zavisi od broja niti)
  0,00
 • Lifting lica
  432 000,00
 • Povećanje grudi
  370 000,00
 • Povećanje grudi sa suspenzijom
  432 000,00
 • Smanjivanje grudi
  560 000,00
 • Zatezanje kože trbuha (kompletna abdominoplastika)
  370 000,00
 • Vađenje krvi
  400,00
 • Plasiranje braunile
  500,00
 • i.m. injekcija
  800,00
 • i.v. injekcija
  1 500,00
 • Infuzija 500 ml
  2 000,00
 • Infuzija 1000 ml
  2 500,00
 • Infuzija 1500 ml
  3 000,00
 • Plasiranje nazogastične sonde
  3 000,00
 • Plasiranje urinarnog katetera
  3 000,00
 • Plasiranje urinarnog katetera silikon
  3 500,00
 • Zamena urinarnog katetera + ispiranje bešike
  4 500,00
 • Shock wave terapija rana po tretmanu
  2 400,00
 • Shock wave terapija ožiljaka po tretmanu
  2 400,00
 • Shock wave terapija mekotkivnih povreda po tretmanu
  3 700,00
 • Analna fisura konzervativni tretman Levorag-om
  15 000,00
 • Pregled specijaliste hirurga sa anoskopijom
  9 000,00
 • Ekscizija tromboziranog hemoroida u lokalnoj anesteziji
  30 000,00
 • Incizija tromboziranog hemoroida
  18 000,00
 • Incizija perianalnog apscesa sa pregledom
  18 000,00
 • Pregled lekara specijaliste hirurgije 08-20 h
  12 000,00
 • Pregled lekara specijaliste hirurgije 20-08 h
  18 000,00
 • Pregled lekara specijaliste profesora hirurgije 08-20 h
  18 000,00
 • Pregled lekara specijaliste profesora hirurgije 20-08 h
  24 000,00
 • i.m. injekcija
  1 200,00
 • i.v. injekcija
  1 800,00
 • Infuzija 500 ml 08 – 20 h
  2 400,00
 • Infuzija 500 ml 20 – 08 h
  3 600,00
 • Infuzija 1000 ml 08 – 20 h
  3 200,00
 • Infuzija 1000 ml 20 – 08 h
  4 800,00
 • Infuzija 1500 ml 08 – 20 h
  4 000,00
 • Infuzija 1500 ml 20 – 08 h
  6 000,00
 • Previjanje rane – malo
  3 000,00
 • Previjanje rane – srednje
  5 600,00
 • Previjanje rane – veliko
  7 000,00
 • Obrada dekubita i previjanje
  6 800,00
 • Plasiranje nazogastrične sonde
  5 000,00
 • Plasiranje urinarnog katetera
  5 000,00
 • Davanje klizme
  4 600,00
 • Plasiranje katetera silikonskog
  5 500,00
 • Ispiranje katetera sa zamenom
  6 000,00
 • Stoma zamena diska i kese
  6 000,00
 • Nega u kućnoj poseti 1h
  900,00
 • Nega u kućnoj poseti noćno dežurstvo 20 – 08 h 1h
  1 200,00
 • Kupanje pacijenta 08 – 20 h
  5 000,00
 • Kupanje pacijenta 20 – 08 h
  6 000,00
Verified by MonsterInsights