Radno vreme: Pon-Pet 13:00-20:00 / Sub 09:00-14:00
24h dostupni 064 2 444 333 / 011 2 444 333

Dr Pavle D. Gregorić

Hirurg
E-mail: info@yoursite.com
Brief info

Dr Pavle D. Gregorić je rodjen 06.12.1970. godine u Beogradu. Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je januara 1995. godine . Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 2001. godine.
2012. godine izaabran je za docenta na predmetu hirurgija sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
U toku specijalizacije, a i kasnije kao lekar specijalista boravio na Univerziteskoj klinici u Getingenu (Nemačka), Univeziteskoj klinici u Frankfurtu (Nemačka), Univerzitetskoj klinici u Briselu (Belgija), klinici Hallein u Salzburgu (Austrija) kao i na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu (Nemačka) radi stručnog usavršavanja i sticanja novih znanja. U toku profesionalnog staža učestvovao je, kao autor i koautor, u oko 120 naučnih radova koji su publikovani, kao i na više kongresa i stručnih sastanaka u zemlji i inostranstvu. Neki od tih radova su (kao mladi istaživač) nagrađeni na inostranim kongresima.
Zaposlen je na Klinici za urgentnu hirurgiju, Urgentnog centra KCS gde je načelnik odeljenja Hirurgije III.
Član je Srpskog lekarskog društva (hirurške sekcije), EAETS (Europian Ass. for Emergencu and Trauma Surgery), European Pancreatic Club-a (EPC), JUEH (Jugoslovensko Udruženje za Endoskopsku Hirurgiju), EAES (European Association for Endoscopic Surgery) i EDS (European Digestive Surgery). Član je predsedništva i sekretar udruženja za hirurško lečenje patološke gojaznosti i metaboličkih poremećaja Srbije (SHUG) i član Evropskog udruženja za Barijatrijsku hirurgiju.